SƠN BÌNH GIA LAI - NHÀ PHÂN PHỐI XI MĂNG - SẮT THÉP CHUYÊN NGHIỆP

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Ia Pa diễn ra từ ngày 17 đến 19-8